Domain regisztráció - online megrendelés

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket, majd nyomja meg a küldés gombot. Nyomtassa ki az így megjelenő online igénylőlapunkat és aláírva juttassa el hozzánk a megadott elérhetőség egyikén. Fax számunk: 336 0139, postai címünk: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. A megérkezést követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

2000. március 1. óta bárki bármiyen domain nevet bejegyeztethet, kivételt képeznek azonban magánszemélyek nevei (a lent leírtak betartása mellett erre is lehetőség nyílik), a speciális nevek, a magyar települések nevei, az országok nevei, valamint az etikai értékeket sértő nevek.

Magánszemély nevének domainként regisztrálását mindenki kizárólag saját nevében, az igénylőlapot saját adataival kitöltve, sajátkezű aláírásával ellátva kezdeményezhet. A regisztrálásához szükéges egy nyilatkozat, melyben az igénylő saját személyazonosságáról nyilatkozik személyigazolvány számával együtt, vagy személyazonosságát személyigazolványának másolatával igazolja. A kitöltött aláírt igénylőlappal kérjük ezen dokumantumot, illetve az igazolvány másolatát is juttasák el cégünknek.

Domain átregisztrációhoz szükséges az igénylő szervezet aláírási címpéldánya. Kérjük, hogy az elkészülő igénylőlapot az aláírási címpéldány alapján aláírásra jogosult személy írja alá. Amennyiben nem a jogosult írja alá az igénylőlapot, kérjük, hogy faxolja vagy szkennelve emailben küldje el az erről szóló meghatalmazást is. Magánszemélyek esetében az átregisztrácóhoz elegendő a kitöltött igénylőlap.

 

A választott domain információi

Domain név*
Elsődleges névszerver*
Másodlagos névszerver
Prioritásos igény
Új igény
Módosítás oka

Az igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai

Cég teljes neve*
Cég rövid neve
Szervezet esetén angolul
Adószám vagy Szem. ig. szám*
Székhely*
Kapcsolattartó neve*
Vezetékes telefonszám*
Fax*
E-mail cím*

Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

Név*
Cím*
Telefonszám*
E-mail cím*

Az igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy

Név*
Cím*
Telefonszám*
E-mail cím*

Számlafizető adatai

Név*
Cím*
Telefonszám*
E-mail cím*

Megjegyzés

Megjegyzés
 
aa@c2.hu tryit_clean@c2.hu tryit@c2mail.eu